KILAVUZ

Belgeler

İthalat Mevzuatı

İhracat Mevzuatı

4926 Kaçakçılık Mevzuatı

Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı

Tarife Cetveli


Gümrüklerdeki işlemlerinize başlamadan önce oluşturulması gereken firma dosyalarının içeriği T.C.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün bir genelgesi ile duyurulmuştur.Bu genelgede; her firmadan talep edilecek mezkur dosyalarda,

Ticaret sicil gazetesi,
İmza sirküleri,
İmzaya yetkili şahısların nüfus cüzdanı sureti,
Vergi mükellefiyet yazısı,
Oda sicil kayıt sureti,
Vekaletname, ' lerin aslı veya noter tarafından onaylı suretleri yer alacaktır denilmektedir. Bu genelgeye istinaden yukarıdaki evrakların 2 (iki)'şer adet hazırlanıp tarafımıza verilmesi gerekmektedir.
Vekaletname,
Vergi mükellefiyet yazısı,
Bu 2 belgeyi üzerine tıklayarak temin edebilirsiniz....

ÇELİKOĞLU GÜMRÜK 2006 | DESIGN: ARTLINE G&D STUDIO